De strijd tussen de uitvoerende en wetgevende macht
NOVEMBER 2015 [14]


Er is overal maar één sturende macht: de uitvoerende macht. Aan deze komen alle initiatieven en wezenlijke beslissingen toe. De wetgevende macht beschikt, op verschillende manieren in verschillende landen, slechts over een beperkt vermogen om die laatste te controleren, te dwingen en zelfs tot de orde te roepen. [Pierre Rosanvallon, 2012]


DE BASISPRINCIPES VAN DE BEVOEGDHEID EEN OORLOG TE BEGINNEN
Door Louis Fisher

De oorspronkelijk principes betreffende oorlogsbevoegdheden zijn moeilijk terug te vinden in precedenten vanaf de Koreaanse Oorlog. De Ontwerpers verleenden het Congres de bevoegdheid om oorlogen en militaire initiatieven groot en klein goed te keuren, maar ook om “represailles”, militaire acties zonder oorlog, bedoeld als vergelding, goed te keuren. Presidenten behielden de defensieve bevoegdheid om “plotselinge aanvallen af te slaan”, maar deze heeft de bevoegdheid van represailles, grondwettelijk toevertrouwd aan het Congres, grotendeels opgezogen."

ELF REDENEN WAAROM DE PRESIDENTIELE MACHT ONVERMIJDELIJK TOENEEMT EN WAAROM DAT VAN BELANG IS
Door William P. Marshall

Ten vierde, het Congres moet zijn institutionele verplichtingen volgen, ook als dat in conflict komt met de politieke eisen van de politieke partij die de meerderheid bezit. Dus, moeten er bijvoorbeeld inspanningen geleverd worden om te verzekeren dat het Congres krachtig toezicht houdt op het handelen van de uitvoerende macht, zelfs als het Presidentschap en het Congres beiden door dezelfde partij worden gedomineerd..


WETGEVING DOOR DE UITVOERENDE MACHT EN DE VERGROTING VAN DE PRESIDENTIELE MACHT
Door Megan Covington

Maatregelen van bestuur en andere vormen van wetgeving door de uitvoerende macht verschaffen de president een scala van opties om zijn politieke agenda te verwezenlijken, in het bijzonder in noodsituaties en verdeeld bestuur. Deze uitbreiding van de presidentiele macht vindt plaats op het moment dat de kracht van de partij afneemt en een toename van de polarisatie het Congres minder in staat stelt en bereid maakt om te reageren op wetgeving door de uitvoerende macht.


DE WETGEVENDE MACHT KOMT DE REGERING NIET TOE
Door Ronald de Vries


Uitvoerende organen zouden zich in het geheel niet met wetgevende taken bezig moeten houden. Nu houdt de regering zich sterk bezig met de voorbereiding en opstelling van wetten. Die rol past niet meer bij een functionele scheiding der machten. Ook het fenomeen van een algemeen regeringscollege dat jaren achtereen alle wetten uitvoert, werkt een te sterke positie van de uitvoerende macht in de hand. Controlepanels zouden per wet een uitvoeringscomité kunnen benoemen, dat verantwoording aan haar dient af te leggen..