De New England Town Meeting

AUGUSTUS 2011 [12]The New England Town Meeting
is een vorm van gemeentelijke directe democratie (Volksvergadering-democratie) die in het Noordoosten van de Verenigde Staten in de 17e eeuw is ontstaan en tot op de dag van vandaag voortbestaat.


EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN HET ONTSTAAN VAN DE TOWN MEETING IN NEW ENGLAND: een evolutionair proces?
Door Joop Sporken

De Folkmoots waren informele bijeenkomsten van vrije mannen. Deze mannen moesten lid zijn van een toegestane kerk. Alle zaken die het welzijn van de stad aangingen, werden in de Folkmoot bediscussieerd en tevens werden er beslissingen over genomen. De-genen die de bijeenkomsten bijwoonden hadden geen speciale taken. In dit allereerste begin werden er geen mensen gekozen, alles was nog informeel.


DE STADSVERGADERING: volksvergadering-democratie in actie
Door Jane J. Mansbridge

De zitting van de stadsvergadering was voorbij. Een selectman was gekozen zonder tegenstemmen. Een verhoogd schoolbudget dat zwaar op de armere boeren zou drukken, was met bijna algemene openlijke stemmen aangenomen. Een planningcommissie, voorgezeten door één van de rijkste en politiek ervaren mensen in de stad was zijn financiering kwijtgeraakt. De negentig stadsbewoners die verschenen waren op de zitting - de wetgevers van de stad - keerden terug naar hun huizen.


TWINTIG VERBETERPUNTEN VOOR JE STADSVERGADERING   
Door Susan Clark & Frank Bryan

De agenda zal het ritme van de zitting van de stadsvergadering bepalen; dus pas je punten daaraan aan. Welke punten kunnen snel aan het begin afgehandeld worden om de deelnemers een positieve impuls te geven? Welke zullen waarschijnlijk tot een levendige discussie leiden? Vergeet niet dat we direct na een maaltijd minder helder denken - zittingen van de stadsvergadering verliezen vaak deelnemers. Als je het spannendste onderwerp net voor een pauze plaatst, zakt aandacht erna waarschijnlijk snel.


FRANK BRYAN ONDERVRAAGD
Door een anonieme interviewer
, Tom Weaver en Ronald de Vries

Er is geen wetgevend orgaan in Amerika waarin vrouwen meer macht dan in de stadsvergadering in Vermont hebben. Stadsvergaderingen zijn wetgevende instellingen, zij maken wetten en gemiddeld 48 procent van de deelnemers zijn vrouwen. Dat is hoger dan welk landelijk wetgevend orgaan ook, inclusief het Amerikaanse Congres; gemeenteraden scoren gemiddeld veel lager.