ATHENE Webtijdschrift voor directe democratie > REDACTIE > REDACTEUREN

 

REDACTEUREN 
Roger Jacobs

studeerde filosofie en menselijke ecologie. Hij werkt sinds 1987 als educatief medewerker in de basiseducatie, eerst bij de Alfabetisering Vlaanderen en momenteel parttime bij het Centrum Basiseducatie in Hasselt. Hij is medeauteur van het boek Het pomphuis in de 21e eeuw, Educatie in de actieve welvaartsstaat (2000) en schreef een groot aantal artikelen over sociale vraagstukken en politiek.

 
Ronald de Vries
 

studeerde psychologie. Hij werkte van 1975-2010 als leraar mens- en maatschappijvakken en studiebegeleider bij de studierichting Sociaal-cultureel Werk van het ROC Zadkine te Rotterdam. Hij bestudeert de geschiedenis van de directe democratie en is bezig met het opzetten van een mediatheek directe democratie. Zie voor commentaren op actuele politieke ontwikklingen ook zijn weblog.

 

 

 

Vacatures

 

Wij zijn op zoek naar enkele mederedacteuren die zich bij ons willen aansluiten om het Webtijdschrift een bredere en diepere bedding te geven. Ook roepen wij auteurs en vertalers die (incidentele) bijdragen willen leveren aan toekomstige thema's, van harte op om contact met ons op te nemen.