TOEKOMSTIGE NUMMERSDemocratisch confederalisme

Kapitalisme en democratie

Peter Kropotkin
(1842-1921)

Inclusieve Democratie

De Kibboetsiem

Het referendum

Localisme of Globalisme?

De Commune van Parijs
(1871)

Proudhon en het federalisme

Teledemocratie

Aristoteles over radicale democratie

De Hongaarse revolutie

Thomas Jefferson als directe democraat

Europa en directe democratie

Politiek oordeelsvermogen

De radenrepubliek van Beieren (1919)


Opvoeding tot democratisch burgerschap: paideia
 
Benjamin Barber en een sterke democratie