INTERESSANTE LINKS

 

 
 

BRONNEN

 
Anarchy Archives
geschiedenis en theorie van het anarchisme; veel (Engelstalige) teksten van vertegenwoordigers
C2D (Research and Documentation Centre on Direct Democracy)
informatie over referendum en volksinitiatief in de gehele wereld (vooral: Zwitserland, Europa en de VS)
Marxists’ Internet Archive
Nederlandstalig
NED (The National Endowment for Democracy - DemocracyNet)  
internationaal forum voor mensen die democratie wereldwijd willen propageren
NARA (U.S. National Archives & Records Administration)
met o.a. de grondwet, de 'bill of rights' en de onafhankelijkheidsverklaring

 

INGANGEN

http://politiek.pagina.nl/
http://sociocratie.pagina.nl/
http://democratie.startpagina.be


INSTELLINGEN

 
Initiatief & Referendum Institute Europe (IRI)
REFERENDUMPLATFORM
Democratie.nu (voorheen WIT)


PROJECTEN

Experimenten wijkparticipatie en lokaal bestuur
Internationale lijst, opgesteld door de UNESCO
Planungszelle BÜRGERGUTACHTEN
Model van burgerjuries van Peter C. Dienel


PERSONEN

Hannah Arendt
(1906-1975) >The Hannah Arendt Papers
integrale publicatie van werken in facsimile

Benjamin Barber (1939- )
Biografie, bibliografie en projecten
Murray Bookchin (1921-2006) > Anarchy Archives
vele artikelen volledig te raadplegen  
Cornelius Castoriadis (1922-1997) > Agora International Website
complete bibliografie en een in memoriam (aanvullingen via e-mail abonnement)
Peter Kropotkin (1842-1921) > Anarchy Archives
vele publicaties volledig
Karl Marx (1818-1883) > Marx & Engels Internet Archive
Veel teksten uit de Marx/Engels Collected Works (50 delen), het standdaardwerk voor het Engels taalgebied
Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) > Anarchy Archives
volledige tekst van twee boeken en enkele artikelen

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) > site van de J-J Rousseau associatie
B
iografie, werken en foto' s


PERIODIEKEN


Democracy & Nature, The International Journal of Inclusive Democracy
enkele hoofdartikelen volledig gepubliceerd
Zeitschrift für direkte demokratie
Tijdschrift van Mehr Demokratie