AGORA

DREIGING REFERENDUM HOUDT BESTUURDERS SCHERP
door
Frank Hendriks en Koen van der Krieken

“Het raadgevend referendum is dan nog een tamelijk bescheiden remmetje. Het is adviserend en niet bindend, wat mogelijk verandert als de nieuwe wet correctief referendum wordt aangenomen. Maar ook dan blijft het referendum correctief en blijft het initiatief bij de bestuurlijke elite. De dreiging van een mogelijk referendum doet de bestuurder op zijn tenen lopen, maar daar is weinig mis mee.”


PARTICIPATIEF BUDGETTEREN OOK IN NEDERLAND ZINVOL
door Willem Bos (maart 2007)

"Het systeem van participatief budgetteren is geen wondermiddel. Het komt niet in de plaats van de strijd van oude en nieuwe sociale bewegingen, het is geen alternatief voor het opbouwen van bewegingen en levert geen blauwdruk voor een nieuwe maatschappij. Het is wel een interessante praktische uitwerking van het idee van directe democratie en een bijdrage aan het versterken van de positie van de burgers ten opzichte van het staatsapparaat."


IS PARTICIPATIEF BUDGET ALTERNATIEF VOOR REPRESENTATIEVE DEMOCRATIE?
door Marco van Duijn (maart 2007)

"De andersglobalisten van het eerste uur belichaamden een wereldburgerschap, waarin mensen zich niet meer laten opdelen in nationaliteiten en directe zeggenschap eisen over hun levens. Deze roep om zeggenschap klinkt ook door in het PB proces, alleen kan deze enkel binnen de door nationale elites vastgestelde marges worden verwezenlijkt."


MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN VAN HET PARTICIPATIEVE BUDGET
door Roger Jacobs (december 2003)

"Ook zou je kunnen stellen dat de woordvoerders van het Participatieve Budget representatiever zijn dan gekozen politici, omdat ze uit het volk zelf voortkomen (en daar ook blijven fungeren) en dikwijls - in sociaal opzicht - veel gelijkenis vertonen met de wijk- en buurtbewoners die hen naar voren geschoven hebben."


DEMOCRATIE EN DE SOCIALE KWESTIE

door Ronald de Vries (december 2003)

“De beste garantie voor een rechtvaardig sociaal beleid is - zoals het Atheense model laat zien - een directe democratie waarin iedere burger de kans krijgt om zich over alle publieke kwesties, dus ook het sociaal beleid, uit te spreken en erover te beslissen.”


> reageer hier <