Bi(bli)ografie Hannah Arendt

 


 

Met aanvullingen overgenomen uit: Hannah Arendt Politiek in donkere tijden, essays over vrijheid en vriendschap, Boom, Amsterdam, 1999 pp 20-24

 

 

1906

Hannah Arendt wordt geboren op 14 oktober in Hannover in een joods-protestantse familie.

 

1910

De familie verhuist naar Königsberg, de geboortestad van Hannah's ouders.

 

1913

Haar vader, Paul Arendt, sterft.

 

1924-1928

Hannah Arendt studeert filosofie, theologie en klassieke filologie in Marburg, Freiburg en Heidelberg, achtereenvolgens bij  Husserl, Heidegger, Bultmann en Jaspers.

 

1929

Promoveert bij Karl Jaspers op het proefschrift Der Liebesbegriff bei Augustin. Huwt met Günther Stem (alias Günther Anders), de latere auteur van Die Antiquiertheit des Menschen (1956).

 

1929-1933

Arendt krijgt een studiebeurs en werkt aan een biografie van Rahel Vamhagen, een jodin die rond 1800 in haar salon in Berlijn de intelligentsia van de romantiek ontmoet en haar hele leven vecht met haar joodse identiteit. Arendts studie was grotendeels klaar in 1933, maar werd pas gepubliceerd in 1958, onder de titel Rahel Varnhagen. The Live of a Jewess. In deze jaren vinden ook beslissende contacten plaats met Kurt Blumenfeld, woordvoerder van de Duitse zionistische beweging.

 

1933-1940

Arendt vlucht naar Parijs. Zij ontmoet er Aron, Koyré, Camus en Sartre, en volgt colleges bij Wahl en Kojève. Vanaf 1935 werkt ze voor de 'Aliah des jeunes', een organisatie die kinderen van joodse vluchtelingen naar Palestina helpt uitwijken. In 1936 scheidt ze van Günther Stern. In 1940 huwt ze met Heinrich Blücher, ex-communist, die actief was in de raden van 1918, maar afstand nam van het communisme naar aanleiding van de schijnprocessen in Moskou in de jaren dertig.

 

1941

Vlucht via Lissabon naar de Verenigde Staten, met in haar koffer de Thesen über die Philosophie der Geschichte van Walter Benjamin, die zelf tijdens de vlucht zelfmoord pleegt.

 

1941-1948

Arendt schrijft bijdragen voor de tijdschriften Aufbau en Partisan Review en werkt bij de uitgeverij Schocken Books, waar ze teksten uitgeeft van Kafka en Gershom Scholem, en in contact komt met T.S. Eliot, Randall Jarrell en Hermann Broch. Ook ijvert ze voor de oprichting van een joods leger.

 

1948

De oprichting van de staat Israël is volgens Arendt een gemiste kans. Zij keert zich van het zionisme af en pleit voor een multi-nationale staat, waarin Joden, Arabieren en Palestijnen als gelijkwaardige burgers worden behandeld.

 

1949

Zij keert voor het eerst terug naar Europa, in opdracht van de European Jewish Cultural Reconstruction. Weerzien met Karl ]aspers en Martin Heidegger.

 

1951

The Origins of Totalitarianism verschijnt. Arendt verwerft het Amerikaans staatsburgerschap.

 

1953

Vanaf 1953 wordt Arendt uitgenodigd aan de grote Amerikaanse universiteiten: Princeton, Berkeley, columbia, Chicago University en de New School for Social Research. Ze mengt zich in de discussie rond de Koude oorlog en de heksenjacht op de communisten onder senator McCarthy.

 

1954

'Philosophy and Politics' (Ned.: 'Filosofie en politiek' in Politiek in donkere tijden, 1999), lezingen aan de Notre Dame University.

 

1956

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Hongarije schrijft ze 'Reflections on the Hungarian Revolution', dat samen met 'Ideology and Terror' in de tweede uitgave van The Origins of' Totalitarianism wordt opgenomen.

 

1958

Publicatie van The Hurman Condition (Ned.: De mens. Bestaan en bestemming, 1968; Vita activa, 1994). Arendt spreekt de Lofprijzing uit bij de toekenning van de Friedenspreis des Deutschen Buchhandels aan Karl ]aspers, ‘Laudatio auf Karl Jaspers’ (Ned.: 'Karl ]aspers: een loftede' in Politiek in donkere tijden, 1999). Publiceert 'The Modern Concept of History' in Review of Politics (Ned.: 'Het geschiedenis begrip bij de ouden en de modernen').

 

1959

Arendt wordt bekroond met de Lessing-Preis van de stad Hamburg. Houdt de toespraak 'Von der Menschlichkeit in finsternen Zeiten. Gedanken zu Lessing' (Ned.: 'Over menselijkheid in donkere tijden: gedachten over Lessing' in Politiek in donkere tijden, 1999). Zij schrijft het zeer controversiële artikel ‘Reflections on Little Rock’ (Ned.: ‘Overpeinzingen bij Little Rock’ in Verantwoordelijkheid en oordeel, 2003)

 

1961-1962

Arendt verslaat het Eichrnannproces voor de New Yorker. Dit resulteert in het boek Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil (Ned.: De banaliteit van het kwaad. Een reportage?, 1969), dat in de Joodse gemeenschap een bittere controverse ontketent. In 1961 verschijntDe eerste uitgave van Between Past and Future (Ned.: Tussen verleden en toekomst, 1994) .

 

1963

On Revolution (Ned.: De revolutie. Macht en onmacht van een politiek verschijnsel, 1965; Over revolutie, 2004) verschijnt.

 

1964

Houdt aan de Diviniry School of the Universiry of Chicago de lezing 'Labor, Work, Action' (Ned.: 'Arbeiden, werken, handelen' in Politiek in donkere tijden, 1999). Houdt een radiotoespraak, gepubliceerd onder de titel: ‘Personal Responsibility under Dictatorship’ (Ned.: ‘Persoonlijke verantwoordelijkheid onder een dictatuur” in Verantwoordelijkheid en oordeel, 2003)

 

1965-1966

Arendt houdt dubbele reeks colleges aan de New School for Social Research en de University of Chicago onder de respectievelijke titels: ‘Some Questions of Moral Philisophy’ en ‘Basic Moral Propositions’ (Ned.: ‘Enkele problemen uit de moraalfilosofie’ in Verantwoordelijkheid en oordeel, 2003). In het essay ‘Auschwitz on Trial’ (Ned.: ‘Auschwitz voor het gerecht’ in Verantwoordelijkheid en oordeel, 2003) spreekt Arendt over een verdachte van oorlogsmisdaden die in tegenstelling tot Eichmann wel had nagedacht over zijn daden.

 

1967

Arendt ontvangt de Sigmund Freud-prijs van de Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung.

 

1969

Overlijden van Karl Jaspers. Radiotoespraak naar aanleiding van Heideggers tachtigste verjaardag, ‘Martin Heidegger ist achtzig Jahre’ (Ned.: 'Martin Heidegger is tachtig jaar oud' in Politiek in donkere tijden, 1999).

 

1970

Overlijden van haar man Heinrich Blücher. Publicatie van On Violence (Ned.: Over geweld, 2004), naar aanleiding van de studentenrevoltes in Amerika en Europa.

 

1971

Publicatie van haar lezing ‘Thinking and Moral Considerations’ (Ned.: 'Denken en morele overwegingen’ in Verantwoordelijkheid en oordeel, 2003)

 

1972

Publicatie van Crises of the Republic, waarin naast het reeds vermelde 'On Violence' kritische essays over de Amerikaanse politiek in Vietnam en over burgerlijke ongehoorzaamheid gebundeld worden.

 

1973-1974

Arendt verzorgt de Gifford Lectures aan de universiteit van Aberdeen. Hieruit groeit haar laatste werk, de trilogie The Life of the Mind, waarvan de eerste twee delen, Thinking (Ned.: Denken, 1980) en Willing in 1978 uitgegeven worden door haar vriendin Mary McCarthy. In 1983 verschijnt Lectures on Kant's Political philosophy (Ned.: Oordelen. Lezingen over Kants politieke filosofie, 1996), dat over het oordelen handelt en dat algemeen beschouwd wordt als het derde deel van deze trilogie.

 

1975

Arendt ontvangt de Deense Sonning-prijs, waarbij ze een toespraak ‘Prologue’ (Ned.: ‘Proloog’ in Verantwoordelijkheid en oordeel, 2003) houdt. Naar aanleiding van het tweehonderdjarige bestaan van de Verenigde Staten schrijft ze het bijtende 'Home to Roost' (Ned.: ‘Wrange vruchten’ in Verantwoordelijkheid en oordeel, 2003). Ze sterft aan een hartaanval op 4 december.