SCHETS VOOR EEN BIJZONDER EN BINDEND MANDAAT
aan de gevolmachtigden van het volk
aan de Nationale Conventie

Aan alle goede zielen die het Vaderland toegewijd zijn

Door Jean Varlet, kiezer van 1792
en Burger uit de Wijk 'Droits de l'Homme'
Tironstraat 6 [Parijs]

Gedrukt op kosten van de Sans-Culottes

jaar I van de Franse Republiek


[bron: http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?nompage=WEBCCACAT&lan=FR&adr=24.132.36.55&Interne=false&O=NUMM-40138&Notice=37277650&]