Libertair Municipalisme

OKTOBER
2002 [2]

 

 

In het themagedeelte van dit tweede nummer van ATHENE stellen we de politieke denkbeelden van Murray Bookchin, zoals hij die heeft samengevat met de term Libertair Municipalisme centraal.- lees verder.....

 MURRAY BOOKCHIN: EEN LEVENSLANG ENGAGEMENT VOOR EEN "RATIONELE" MAATSCHAPPIJ

door Roger Jacobs

 

“Om deze verslaafde burgers terug te bemachtigen wil Bookchin de staatskunde vervangen door politiek, representatie­ve democratie door directe democratie en die directe democratie moet van onderenaf (down-top), vanuit het gemeentelijke niveau, terug opgebouwd worden, vandaar ook de term libertair municipalisme of communalisme als aanduiding van de politieke filosofie van Bookchin: Onder democratie versta ik niet een vorm van representatieve regering, maar wel een face-to-face, directe democratie.”INTERVIEW MET MURRAY BOOKCHIN   

door Janet Biehl

 

“Als de volksvergadering niet duidelijk geďnstitutionaliseerd is, zal zij, om het ironisch te zeggen, een drijvend baken’ worden, slechts en schim van wat hij zou kunnen zijn. Zonder duidelijke institutionalisering, zou zij slechts een forum zijn dat niet serieus genomen wordt. Zij zou zich, volgens mij ook niet moeten schikken naar de sociale en politieke agenda van de libertair municipalisten. Libertair municipalisme probeert de spanning tussen gemeenten en de Staat zodanig te vergroten, dat zij uitgroeien tot een tweede macht die onder gunstige voorwaarden de Staat vervangt door een confederatief stelsel van sociaal bestuur.”

 


MUNICIPALE DROMEN    

door John Clark

 

“Als het bestuur zou toevallen aan volksvergaderingen, van per wijk 25.000 inwoners, zouden er 340 wijkvergaderingen ontstaan. Als de decentralisatie verder zou gaan tot buurten van enkele straten met elk 1.000 inwoners, zouden er 8.500 buurtvergaderingen ontstaan. Als al die vergaderingen (zoals Bookchin wil) dan afgevaardigden naar confederale raden zenden, die op hun beurt weer overkoepelende raden vormen voor stedelijke thema’s, kan de keten van verantwoordelijkheid dan stand houden?”  

 

 


BOEKBESPREKINGEN

 

HOE SOEVEREIN IS DE CIVIELE RUIMTE?

Benjamin R. Barber: Jihad vs. McWorld Terrorisme en globalisering als bedreiging voor de democratie

door Ronald de Vries

 

“Als staatsburger is het Barbers goed recht om in deze kwestie een reformistisch’ standpunt in te nemen. Wat hij hier echter doet is ons als burgers voorschrijven hoe we ons economisch stelsel moeten inrichten. Dit is natuurlijk geheel in strijd met zijn bewering dat het politieke domein soeverein behoort te zijn.”

MURRAY BOOKCHIN: PADEN NAAR EEN GROENE TOEKOMST

door Roger Jacobs (08.02.2021)

"Bookchin stelt zich dan de vraag: hoe komt het dat dit natuurbeeld – als een soort ‘thuis’ van de mensheid – in de loop van de tijd plaats heeft moeten maken voor het beeld van de mens als meester en exploitant van de natuur?"


AGORA


DEMOCRATIE EN DE SOCIALE KWESTIE

door Ronald de Vries

 

“De beste garantie voor een rechtvaardig sociaal beleid is, zoals het Atheense model laat zien, een directe democratie waarin iedere burger de kans krijgt om zich over alle publieke kwesties, dus ook het sociaal beleid uit te spreken en erover te beslissen.”